Als u dit initiatief wil ondersteunen, stuur en mail met Ja, ik doe mee

 

Bezwaarschrift

 

Geachte heer Prijs,

In november 2012 heeft het Leger des Heils een aanvraag gedaan dat het op de Royaards van den Hamkade een sociaal pension wil bouwen. Onderdeel van deze bebouwing is het kappen van o.a. zes sierkersen en het verplaatsen van de inrit van het gebouw.

Hierover hebben meer dan 12 partijen een bezwaar bij de gemeente ingediend. Onderdeel van dit bezwaar was ook een alternatieve bebouwingsplan, om het mogelijk te maken de bomen niet aan te tasten en de verkeerstroom veiliger te houden.

Op 1 maart 2013 heeft de gemeente toch een bouwvergunning - met een bezwaarperiode van zes weken - verleend.

Afwijkend van de regels in de vergunningsbrief van de gemeente begon het Leger des Heils al op 27 maart om de bomen te laten kappen. Dit initiatief werd door burgerinitiatief stopgezet. Wij vinden dit jammer, volgens de gemeente mogen dingen die niet omkeerbaar zijn niet uitgevoerd worden.

Veel buurtgenoten, waaronder wij, zijn het niet eens met de voorgenomen vergunning. De meesten van ons ervaren - in tegenstelling met die opvatting van de gemeente - dat de bomen een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt. Daarbij komt dat deze bomen bloeiend duidelijk zichtbaar waren vanaf grote afstand.

Jaar na jaar, hebben deze bomen bijgedragen aan het plezier van burgers. Elke bloeiende Japanse Sierkers is een fantastisch gezicht, daarbij waren deze bomen ook indrukwekkend in grootte. Ze waren ongeveer 50 jaar oud, iets waar de gemeente in het bomenbeleid uitdrukkelijk op zegt te koersen meer grote en volwassen bomen. Dat de gemeente zegt dat het geen beeldbepalende bomen zijn, is simpelweg niet waar. Wij begrijpen ook het argument de bijdrage die de bomen leveren nihil is helemaal niet.

Het is spijtig dat de schade aan de bomen niet meer kan worden teruggedraaid. Wat echter wel gedaan kan worden is het volgende:

a) herziening van de procedures volgens welke toestemming wordt verleend om de bomen voor de eindtermijn te kappen en zorg ervoor dat het belang van de burgers wordt overwogen in lokale context.

b) herplant een set van Japanse Kersen bomen van gelijke of hogere waarde op de openbare ruimte naast het aangrenzende pand.

Het kan goed zijn dat de Gemeente Utrecht en het Leger des Heils niet de waarde van deze bomen erkennen. Echter wij als burgers zijn ons terdege ervan bewust. Aangezien wij in de buurt wonen, eisen we dat maatregels getroffen worden om Utrecht inderdaad een "leefbare stad" te maken.

We willen sterk benadrukken dat de gemeente naar ons reeds toegestuurde alternatieve plan kijkt.

Met vriendelijke groeten

Ron Ariens, Plantage 49
Caroline Ballard, Royaards van den Hamkade 5
Jeroen Beesems, Acaciastraat 28 bis
Maurice Egberts, Ahornstraat 6 Bis A
Noroin Frericks, Royaards van den Hamkade 2i
Anje Grimmelikhuizen, Plantage 21
Aram Korevaar, Ahornstraat 4
Kelly Meeks, Royaards van den Hamkade 3ii
Ward Mevis, Royaards van den Hamkade 3ii
Margot Slot, Acaciastraat 28 bis
Tessa Slot, Acaciastraat 28 bis
Hugo Skoppek, Royaards van den Hamkade 5
Murat Suslu, Mimosastraat 73
Sam van Stralen, Royaards van den Hamkade 2i
Nigel van der Weert, Royaards van den Hamkade 2i
Bram Visscher, Acaciastraat 38 bis
Elise Volker, Ahornstraat 4
Marleen Vriezen, Acaciastraat 32
Jennifer Westland, Royaards van den Hamkade 17i

Als u dit initiatief wil ondersteunen, stuur en mail met Ja, ik doe mee